Skip to content

Navigeer direct

Wilt u een afspraak maken? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer of stuur een e-mail naar info@mondzorgpraktijkdepeel.nl

Tel: 0495 626 126

We stellen ons graag aan u voor

Mondhygieniste

May is in 2023 het team komen versterken. May heeft in verschillende praktijken gewerkt en ervaring opgedaan. Ze is ontzettend gemotiveerd om u te helpen een gezonde mond te krijgen en te behouden.

Wanneer u verwezen wordt naar May dan verloopt deze afspraak meestal volgens een vaste methode.

Er wordt gestart met een meting van de pockets waarbij gekeken wordt hoe strak het tandvlees tegen de tanden en kiezen ligt. Tevens wordt er gekeken naar het ontstekingsniveau en de oorzaak van de problematiek.

U krijgt op uw eigen individuele situatie afgestemde informatie over uw mondgezondheid en de problemen die gediagnosticeerd worden.

Daarnaast zal toegelicht worden hoe het huidige beeld is ontstaan en er zal toegelicht worden welke behandelingen nodig zijn om de mondgezondheid weer in orde te krijgen.

Instructie

De mondproblemen ontstaan meestal doordat de balans van de eigen mondbacteriën verstoord is. Meestal komt dit doordat de mondhygiëne niet op peil is, eventueel in combinatie met andere factoren in de algemene gezondheid, roken, medicijngebruik en leefstijl. Het genezen en voorkomen van verdere tandvleesproblemen is dan ook te voorkomen door de mondhygiëne op een hoog peil te houden, waardoor de balans van de bacteriën in orde blijft en disbalans nauwelijks meer een kans krijgt.

U krijgt instructies afgemeten op uw individuele situatie. Denk hierbij aan middelen om tussen de tanden en kiezen te reinigen, poetstechnieken met de elektrische tandenborstel, voedingsadvies en eventueel aanvullende middelen.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat de mondhygiëne de genezende factor is voor de mondgezondheid, en zullen tijdens elke afspraak met u bespreken hoe het gaat en waar mogelijk helpen we u om de technieken aan te passen om een gezonde mond te krijgen en houden.

Meting

Tijdens elke controle wordt een pps score vastgelegd: Periodieke Parodontale Screening.

Score 1: tandvlees is gezond, pockets zijn max 3 mm

Score 2: tandvlees is ontstoken, pockets zijn toegenomen naar 4-5mm, interventie in de vorm van instructie en gebitsreiniging is geïndiceerd d.m.v. het preventie-protocol

Score 3: tandvlees is ontstoken, pockets zijn toegenomen naar 6mm of dieper, interventie in de vorm van instructies en gebitsreiniging is geïndiceerd in de vorm van het preventie-protocol of paro-protocol, waarbij eerst wordt gestart met een meer uitvoerige meting: de pocketstatus of parodontiumstatus

Pocketstatus of paradontiumstatus

Als er veel pockets aanwezig zijn, wordt er eerst een meting gedaan om de mondgezondheid in kaart te brengen.

Bij de pocketstatus worden pockets en bloedingsneiging in kaart gebracht.

Bij de parodontiumstatus wordt gekeken naar pockets, bloedingsneiging, terugtrekkend tandvlees, hoeveelheid tandsteen en plaque, mobiliteit, vorm van de wortels, belemmerende factoren. Tevens wordt bij de eerste parodontiumstatus uitvoerig gekeken naar het ontstaan va de problematiek en welke factoren een rol kunnen spelen. Daarbij wordt er een behandelplan opgesteld waarbij de specifieke begroting wordt gemaakt.

Deze meting dient meerdere functies:

  • Diagnose stellen: Wat is er aan de hand? Hoe ernstig is het beeld? Wat zijn de oorzaken? Welke behandeling is nodig?
  • Prognose stellen voor de toekomst: Wat is de verwachting met betrekking tot behoud van tanden en kiezen?
  • Routekaart voor reiniging: Door de pockets in kaart te brengen kan de reiniging veel doeltreffender plaatsvinden.
  • Monitoring: De metingen zullen in kaart brengen hoe de mondgezondheid op een bepaald moment is. Er kan altijd naar teruggekeken worden om de verschillen te beoordelen en door regelmatig een meting te doen, wordt inzichtelijk gemaakt hoe de mondgezondheid verandert. Hiermee kunnen we de diagnose en prognose telkens bijstellen en zien we in een vroeger stadium als er iets aan de hand is.

De meting vindt op indicatie plaats, alleen wanneer er ook een toegevoegde waarde is voor de behandelingen.

Met de meting is de kans op verdere genezing groter en de kans op achteruitgang kleiner.

Preventieprotocol

Er is sprake van ontstoken tandvlees met pockets van 4-5mm, welke lokaal of op meer plaatsen aanwezig zijn.

Er wordt gestart met een afspraak voor informatie en instructie voor de mondhygiëne en leefstijl, omdat dit de genezende factor is van het probleem.

Daarnaast vindt de gebitsreiniging plaats, waarbij voorzichtig in de verdiepte pockets onder het tandvlees gereinigd wordt. Dit doet meestal geen pijn, echter als het tandvlees hevig ontstoken is, dan kan het wel gevoelig zijn. Als er veel tandsteen aanwezig is kan het voorkomen dat er voor de reiniging 2 afspraken nodig zijn, al komt dit niet vaak voor.

Er wordt gebruikt gemaakt van ultrasone apparatuur, handinstrumenten en polijsten.

Na enkele maanden zien we u terug voor evaluatie. Er vindt weer gebitsreiniging plaats en er wordt samen met u gekeken naar de nazorgtermijn zoals die bij uw mondgezondheid past.

Als na verloop van tijd blijkt dat er ondanks bovenstaande interventie pockets aanwezig blijven, dan zal een pocketstatus geïndiceerd worden om de restproblematiek in kaart te brengen.

Paro-Protocol

Het paro-protocol wordt altijd voorafgegaan door een afspraak voor de parodontiumstatus, waarbij alle details van de mondgezondheid genoteerd worden. Dit is nodig om dat er sprake is van blijvend weefselverlies en toegenomen tandvleesproblemen. Er wordt met u bekeken hoe het behandeltraject eruit gaat zien en u krijgt instructies voor de mondhygiëne.

De gebitsreiniging wordt verdeeld over 2, 3 of 4 afspraken van 60 minuten. Tijdens deze afspraken wordt telkens een deel van de tanden en kiezen gereinigd onder het tandvlees. Omdat de pockets 6mm of dieper zijn, kan dit gevoelig zijn. Daarom wordt er rustig en voorzichtig gewerkt. Hoe dieper de pockets zijn, hoe meer tijd er nodig is voor de reiniging.

3 maanden na deze reiniging vindt er weer een parodontiumstatus plaats om de behandelingen te evalueren en de nazorgfrequentie met u op te stellen. In het eerste jaar komt dit meestal neer op elke 3 maanden.

Na 1 jaar nazorg wordt er nogmaals een parodontiumstatus gemaakt om te kijken of de nazorg van het paro-protocol geïndiceerd blijft, of dat de zorg afgeschaald kan worden naar het preventie-protocol.

Nazorg blijft levenslang nodig, anders zal de parodontitis weer terugkeren. In welke vorm en frequentie, is afhankelijk van de mondgezondheid.

veravc

Vera

Tandarts
Ceesj

Cees

Tandarts
may2

May

Mondhygiëniste
Inger

Inger

Tandartsassistente
Chantal

Chantal

Tandartsassistente
leonie

Leonie

Preventieassistente

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact met ons op

Recente berichten

Kom jij ons team als tandarts versterken? Bekijk de vacature!

Kom jij ons team als tandarts versterken? Bekijk de vacature!

Startdatum: In overleg Wij zijn op zoek naar jou! Omdat tandarts Jansen vanaf 01-2024 zijn werkzaamheden als tandarts neer gaat…